Liryka, liryka, tkliwa dynamika

Temat: Gdzie nas stopy poniosą. Czytamy fragment utworu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. "Kronika olsztyńska"


Cele lekcji:

- poznasz poetę Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- przeczytasz jego wiersz,

- wyodrębnisz z wiersza obrazy poetyckie,

-określisz podmiot liryczny.

Konstanty Ildefons Gałczyński urodził się w 1905 roku  w Warszawie, a zmarł w 1953 roku również w Warszawie. Polski poeta. Najbardziej znany dzięki swoim humoreskom pod wspólnym tytułem "Teatrzyk Zielona Gęś". Poezja K.I. Gałczyńskiego stała się inspiracją dla wielu twórców muzyki popularnej. Niektóre jego wiersze doczekały się kilku takich interpretacji. Teksty K.I. Gałczyńskiego wykorzystywane były także w kabaretach, takich jak: Kabaret Olgi Lipińskiej, Kabaret Potem, Barszcz z krokietem.

Słynne muzeum poety znajduje się w leśniczówce Pranie nad Jeziorem Nidzkim. Tam znajdowało się ukochane miejsce odpoczynku Gałczyńskiego,