Temat: Tajemnice kosmosu - badacze, astronomowie, kosmolodzy


Cele lekcji:

- samodzielnie przeczytasz tekst popularnonaukowy,

- sprawdzisz za pomocą pytań stopień zrozumienia przeczytanego tekstu,

- dowiesz się, kim był Eratostenes, Mikołaj Kopernik, Galileusz.

Kryterium sukcesu

- zrozumiesz tekst popularnonaukowy,

- odpowiesz na pytania do tekstu, znajdziesz odpowiednie fragmenty w tekście,

 


Eratostenes - grecki matematyk, astronom, filozof, geograf i poeta. Wyznaczył obwód Ziemi oraz oszacował odległość od Słońca
i Księżyca do Ziemi. Twierdził, że, płynąc na zachód od Gibraltaru, można dotrzeć do Indii. Urodził się w
276 p.n.e.,


Mikołaj Kopernik -urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu, zmarł 21 maja 1543 roku we Fromborku.

Polski astronom, autor dzieła "O obrotach sfer niebieskich". Był twórcą teorii heliocentrycznej - Słońce centrum wszechświata.

 

Galileusz - włoski astronom, astrolog, matematyk, fizyk, filozof. Urodził się 15 lutego 1564 roku w Pizie, zmarł 8 stycznia 1642 roku. Zwolennik heliocentrycznej teorii budowy wszechświata.

Zadanko

Podr. str. 15 zad. 4

Zadanie dla chętnych  - podr. str. 15 zadanie 5