Temat: Wszyscy jesteśmy dzieckiem gwiazdy

Cele lekcji:

- poznasz fragment książki "Jerzy i tajny klucz do wszechświata",

- na podstawie przeczytanego tekstu ułożysz punkty do schematu.

Kryteria sukcesu

 -zrozumiesz przeczytany tekst,

- napiszesz plan do wybranego fragmentu w postaci równoważników zdań.