Temat: Kim jest podmiot liryczny w wierszu Antoniego Wita pt. "Noc"


Cele lekcji:

- poznasz wiersz Antoniego Wita pt. "Noc",

- dowiesz się, kto to jest podmiot liryczny,

- wskażesz podmiot liryczny w wierszu.

Kryteria sukcesu

Będziesz wiedział, kim jest podmiot liryczny, wskażesz podmiot liryczny w wierszu