Temat: Pisownia wyrazów z ó, rz, ż, ch wymiennym

Cele lekcji:

- przypomnisz sobie zasady pisowni z ó, rz, ż, ch wymiennym,

- potrafisz zastosować poznane zasady w praktyce.

Kryterium sukcesu

- umiesz wymienić na co wymienia się ó,

- potrafisz podać spółgłoskę, na którą wymienia się rz,

- wiesz na jaką głoskę wymienia się ch,

- podasz głoski, na które wymienisz ż.

Poćwicz

Ż wymienne

RZ czy Ż

Pisownia z ó

Uzasadnij pisownię wyrazów:

poducha -

mucha-

zapach

dach-

groch -

ucho-

kielich -

 

 

Temat:Pisownia rz, ż, u, ó, i ch i h                    w zakończeniach wyrazów

Kryteria sukcesu

-znasz zasady pisowni rz i ż w zakończeniach wyrazów,

- wiesz, kiedy napisać u i ó w zakończeniach wyrazów,

- potrafisz wskazać wyrazy, w których zakończeniach piszemy ch i h, znasz odpowiednie zasady,

- swoją wiedzę o zasadach wykorzystujesz w praktyce.