Redagujemy tekst do gazety codziennej

Cele lekcji:

 - przeczytasz ze zrozumieniem opowiadanie pt. "Podniebna kanonada"

- napiszesz artykuł do gazety.


Zadanie 1 Wysłuchaj uważnie tekst pt. "Podniebna kanonada".

Zadanie 2 Określ elementy świata przedstawionego - czas, miejsce, bohaterowie.

Zadanie 3. Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej

 

Zadanie 4

a) Nadajcie tytuł swojej gazecie.

b) Poszukaj w tekście fragment o opisie burzy.

c) Zaznacz przeżycia bohaterów.

d) Teraz napisz krótką relację do swojej gazety zgodnie z podanymi wskazówkami.