Temat: Komu i dlaczego według starożytnych Greków udało się sprowadzić na ziemię nieszczęścia? Czytamy mit pt. "Puszka Pandory"

Cele lekcji:

-samodzielnie przeczytasz mit pt. "Puszka Pandory,

- odpowiesz na pytania do tekstu.


Uważnie przeczytaj mit pt. "Puszka Pandory" - str. 240, następnie udziel odpowiedzi do zeszytu na pytania zamieszczone poniżej. Odpowiedzi zawsze udzielaj pełnym zdaniem.

Nie przepisuj pytań do zeszytu. W zeszycie zamieść tylko odpowiedzi, np.

1. Kto ulepił z gliny postać dziewczyny?

Ad 1. Dziewczynę z gliny ulepił Hefajstos.


Pytania

1. Kto i na czyj rozkaz ulepił z gliny dziewczynę?

2. Jakich sztuk nauczyła Atena kobietę?

3. Czego nauczył ją Hermes?

4. Co oznacza imię Pandora?

5. Czyją żoną została Pandora?

6. Co otrzymała od bogów?

7. Kogo namówiła na otwarcie skrzynki?

8. Co wyszło z otwartej puszki?

9. Kogo zamknęli z powrotem?

10. Co oznacza powiedzenie puszka Pandory? (tej informacji poszukaj na stronie 242