Temat: Zapoznajemy się z nowym podręcznikiem oraz sposobem oceniania

Cele lekcji

- dzisiaj dowiesz się co i jak będzie przeze mnie oceniane na naszych lekcjach,

- poznasz budowę nowego podręcznika,

- dowiesz się, jakie lektury będziemy czytać i omawiać.                               Ocenianie

 Ocenie podlegają następujące kategorie:

- aktywność i zaangażowanie na lekcji, praca w grupie ( w tym prace dodatkowe)

- prace pisemne, wypracowania,

- analiza i interpretacja tekstu,

- czytanie głośne i recytacje,

- czytanie ze zrozumieniem,

- wypowiedzi ustne,

- znajomość lektur,

- sprawdziany ortograficzne, gramatyczne,

- prace klasowe (min. 4),

- testy (ok. 2).

 

                                 Lektury