Temat: Powtarzamy wiadomości o czasowniku

To już umiem!

 - wiem na jakie pytania odpowiada czasownik,

- wiem, co oznacza,

- potrafię powiedzieć przez co się odmienia,

- bez problemu określam formy gramatyczne czasownika (osobę, liczbę, czas, rodzaj, tryby),

- potrafię rozpoznać czasownik w tekście,

- wiem, że w zdaniu czasownik jest orzeczeniem,

 - wiem, że NIE z czasownikami piszemy oddzielnie.

Temat: Powtarzamy wiadomości o rzeczowniku

To już wiem

 - na jakie pytania odpowiada rzeczownik,

- co oznacza,

- przez co się odmienia, (znam odmianę przez przypadki),

- jakie ma rodzaje,

- znam podział rzeczowników na własne i pospolite, osobowe i nieosobowe, żywotne i nieżywotne,

- wiem, że w zdaniu rzeczownik jest podmiotem lub dopełnieniem,

 - NIE z rzeczownikami piszemy łącznie, np. nieprzyjaciel, niewchodzenie.