Jak napisać gratulacje

  1. Miejscowość, data.
  2. Zwrot do adresata (np. „Szanowny Panie”, „Drogi Tomku!”);
  3. Wskazanie powodu, z jakiego gratulacje zostały napisane;
  4. Wyrażenie uznania wobec adresata;
  5. Życzenia na przyszłość;
  6. Pozdrowienie (np. „Z serdecznymi pozdrowieniami”, „Z wyrazami szacunku”);
  7. Własnoręczny podpis.
  8. Koniecznie zadbaj o staranność.