Podobny obraz

Warto powtórzyć

1. Czytanie ze zrozumieniem tekst prozatorski i poetycki.

2. Zdanie pojedyncze i złożone.

3. Słowniki.

4. Przecinki w zdaniu złożonym i pojedynczym.

5. Sprawozdanie.