Znalezione obrazy dla zapytania praca klasowa

Zakres materiału

 - czytanie ze zrozumieniem,

- zdanie i równoważnik zdania, zamiana,

- zdanie pojedyncze i złożone,

- zdanie oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe,

- części zdania - podmiot i orzeczenie (związek główny), przydawka(określenie rzeczownika), dopełnienie, okolicznik (określenia czasownika),

- poznane zasady ortograficzne - ó, u, rz, ż, ch, h,

- opowiadanie twórcze.