Treść

 

Rozumiem

Nie rozumiem

Już umiem

Czym zajmuje się słowotwórstwo?

 

 

 

 

Co to jest wyraz podstawowy
i wyraz pochodny

 

 

 

Na czym polega parafraza słowotwórcza wyrazu?

 

 

 

 

Jak dokonać analizy słowotwórczej wyrazu?

 

 

 

 

Co to znaczy, że wyraz jest podzielny lub niepodzielny słowotwórczo?

 

 

 

 

 

Rodzaje formantów