Znalezione obrazy dla zapytania praca klasowa

Zachęcam do powtórzenia

1. Czytanie ze zrozumieniem.

2. Wyjaśnienie związku frazeologicznego na podstawie tekstu.

3. Słowotwórstwo, analiza słowotwórcza, rodzina wyrazów.

4. Skrótowce.

5. Rozprawka.