Znalezione obrazy dla zapytania praca klasowa

Zachęcam do powtórzenia

1. Czytanie ze zrozumieniem.

2. Wyjaśnienie związku frazeologicznego na podstawie tekstu.

3. Słowotwórstwo, analiza słowotwórcza, rodzina wyrazów.

4. Skrótowce.

5. Rozprawka.

Praca klasowa nr 3

Warto powtórzyć

1. "Treny" Jana Kochanowskiego - przeanalizuj treść trenów, sprawdziany, które dostałeś ode mnie oraz wiadomości na temat tego gatunku literackiego. Nie zapomnij powtórzyć informacji o Janie Kochanowskim.

2. "Żona modna" Ignacego Krasickiego

3. "Dziady cz. II" Adama Mickiewicza.

4. Cechy satyry, trenu i dramatu.

5. Czytanie ze zrozumieniem.

6. Opis przeżyć wewnętrznych.