Sprawdzane umiejętności na naszym pierwszym próbnym egzaminie

 • czytanie ze zrozumieniem, wnioskowanie;
 • uzasadnianie swojego zdania;
 • odróżnianie pojęć: postacie realistyczne i fantastyczne;
 • znajomość takich pojęć, jak: synonim, antonim;
 • rozpoznawanie tekstów literackich i nieliterackich (publicystyczny, popularnonaukowy i naukowy);
 • odczytywanie sensu przenośnego, w tym znaczenia związków frazeologicznych;
 • odróżnianie faktów od opinii;
 • znajomość omówionych lektur obowiązkowych;
 • rozpoznawanie środków stylistycznych;
 • określanie cech bohatera;
 • określanie części zdania;
 • znajomość rodzajów literackich i ich podstawowych cech;
 • znajomość zasad pisowni wielkich liter;
 • redagowanie wypracowania (opowiadania lub rozprawki) na jeden z podanych tematów.

Przypomnienie


Synonimy - wyrazy bliskoznaczne, np. dom, mieszkanie, kamienica, apartament, blok,

itp.

Antonimy - wyrazy przeciwstawne, np. biały - czarny, mały - duży, gruby - chudy, ciepły - zimny,

Przy tworzeniu antonimów staramy się najpierw szukać wyrazów przeciwstawnych bez użycia partykuły "NIE".


Teksty literackie i nieliterackie