Znalezione obrazy dla zapytania praca klasowa

Praca klasowa - piątek 26 października

 - czytanie ze zrozumieniem,

- składnia, zdania pojedyncze, złożone, współrzędnie i podrzędnie,

- imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania,

- analiza i interpretacja wiersza - powtórz wiersz K.K. Baczyńskiego "Elegia o chłopcu polskim"

- eufemizm, kolokwializm, neologizm,

- metafory, porównania, epitety i ich funkcje w wierszu,

 - lektury, które od tej pory omówiliśmy, "Kamienie na szaniec", "Pamiętnik z powstania warszawskiego", " Ziele na kraterze",

- charakterystyka.