Trzymamy kciuki!


Zakres materiału

1)      ETAP SZKOLNY

 

Uczeń:

 • rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworach literackich;
 • rozpoznaje odmiany powieści i opowiadania: obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy i  wskazuje ich cechy;
 • na przykładzie ballady omawia pojęcie synkretyzmu rodzajowego;
 • wskazuje w wierszu średniówkę i omawia jej funkcję;
 • rozpoznaje rymy żeńskie i męskie; parzyste, przeplatane i okalające;
 • omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu:  tytułu, podtytułu, motta, puenty, morału, punktu kulminacyjnego;
 • charakteryzuje podmiot liryczny, narratora i bohaterów w czytanych utworach;
 • rozróżnia narrację pierwszoosobową i narrację trzecioosobową oraz omawia ich funkcje w czytanych utworach;
 • określa temat i główną myśl tekstu;
 • przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia
 • odróżnia informacje o faktach od opinii;
 • wykazuje się znajomością terminologii związanej z wiedzą o filmie (reżyseria, scenografia, montaż, kadr, ujęcie, scena, sekwencja) i gatunków filmowych (dramat, komedia, science-fiction, fantasy, kryminał, western, film sensacyjny, film przygodowy, film kostiumowy, film dla młodzieży).
 • rozpoznaje partykułę i wykrzyknik, określa ich funkcję w tekście;
 • odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych;
 • rozpoznaje bezosobowe formy czasownika: formy zakończone na -no, -to, konstrukcje z się; rozumie ich znaczenie w wypowiedzeniu oraz funkcje w tekście;
 • oddziela temat fleksyjny od końcówki;
 • świadomie dobiera synonimy i antonimy dla wyrażenia zamierzonych treści;
 • przekształca konstrukcję strony czynnej w bierną i odwrotnie;
 • przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie,
 • przekształca zdania w równoważniki zdań (w tym imiesłowowe) i odwrotnie;
 • rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, rozumie ich znaczenie  i poprawnie stosuje je we własnych tekstach;
 • tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach: plan, reklama, blurb (rekomendacja utworu), przepis, dedykacja, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka, tekst o charakterze argumentacyjnym;
 • rozróżnia współczesne formy komunikatów (np. e-mail, SMS) i odpowiednio się nimi posługuje, zachowując zasady etykiety językowej;
 • tworząc wypowiedzi pisemne, odwołuje się do lektur z etapu szkolnego  konkursu.

 

Lektury

      Etap szkolny

 

                Adam Mickiewicz: Romantyczność,

                       Adam Mickiewicz: Burza

 

                     Jarosław Iwaszkiewicz: Ikar

 

                   Małgorzata Musierowicz: Kwiat kalafiora

                       Ptasie sprawki  [animowany film krótkometrażowy], reż. Ralph Eggleston, USA 2000

 

 

 


Adam Mickiewicz - "Romantyczność"

Download
ballady-i-romanse-romantycznosc.pdf
Adobe Acrobat Document 353.6 KB

"Burza"

Zdarto żagle, ster prysnął, ryk wód, szum zawiei,

 

Głosy trwożnej gromady, pomp złowieszcze jęki,

 

Ostatnie liny majtkom wyrwały się z ręki,

 

Słońce krwawo zachodzi, z nim reszta nadziei.

 

 

 

Wicher z tryumfem zawył. a na mokre góry

 

Wznoszące się piętrami z morskiego odmętu

 

Wstąpił genijusz śmierci i szedł do okrętu,

 

Jak żołnierz szturmujący w połamane mury.

 

 

 

Ci leżą na pół martwi, ów załamał dłonie,

 

Ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada,

Ci modlą się przed śmiercią, aby śmierć odegnać.

 

 

Jeden podróżny śledział w milczeniu na stronie

 

I pomyślił: szczęśliwy, kto siły postrada,

 

Albo modlić się umie, lub ma z kim się żegnać.

 


 

Juliusz Słowacki "Testament mój"

Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami, 
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny, 
Dziś was rzucam i dalej idę w cień - z duchami - 
A jak gdyby tu szczęście było - idę smętny. 

Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica 
Ani dla mojej lutni - ani dla imienia; - 
Imię moje tak przeszło jako błyskawica 
I będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. 

Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, 
Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode; 
A póki okręt walczył - siedziałem na maszcie, 
A gdy tonął - z okrętem poszedłem pod wodę... 

Ale kiedyś - o smętnych losach zadumany 
Mojej biednej ojczyzny - przyzna, kto szlachetny, 
Że płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany, 
Lecz świetnościami dawnych moich przodków świetny. 

Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą 
I biedne moje serce spalą w aloesie, 
I tej, która mi dała to serce, oddadzą - 
Tak się matkom wypłaca świat - gdy proch odniesie... 

Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze 
I zapiją mój pogrzeb - oraz własną biedę; 
Jeżeli będę duchem - to się im pokaże, 
Jeśli mię Bóg uwolni od męki - nie przyjdę... 

Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei 
I przed narodem niosą oświaty kaganiec; 
A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei, 
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!... 

Co do mnie - ja zostawiam maleńką tu drużbę 
Tych, co mogli pokochać serce moje dumne; 
Znać, że srogą spełniłem, twardą bożą służbę 
I zgodziłem się mieć tu - niepłakaną trumnę. 

Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi 
Iść... taką obojętność, jak ja, mieć dla świata? 
Być sternikiem duchami napełnionej łodzi, 
I tak cicho odlecieć - jak duch, gdy odlata? 

Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, 
Co mnie żywemu na nic... tylko czoło zdobi; 
Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, 
Aż was, zjadacze chleba - w aniołów przerobi.