Trzymamy kciuki!


Zakres materiału

1)      ETAP SZKOLNY

 

Uczeń:

 • rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworach literackich;
 • rozpoznaje odmiany powieści i opowiadania: obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy i  wskazuje ich cechy;
 • na przykładzie ballady omawia pojęcie synkretyzmu rodzajowego;
 • wskazuje w wierszu średniówkę i omawia jej funkcję;
 • rozpoznaje rymy żeńskie i męskie; parzyste, przeplatane i okalające;
 • omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu:  tytułu, podtytułu, motta, puenty, morału, punktu kulminacyjnego;
 • charakteryzuje podmiot liryczny, narratora i bohaterów w czytanych utworach;
 • rozróżnia narrację pierwszoosobową i narrację trzecioosobową oraz omawia ich funkcje w czytanych utworach;
 • określa temat i główną myśl tekstu;
 • przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia
 • odróżnia informacje o faktach od opinii;
 • wykazuje się znajomością terminologii związanej z wiedzą o filmie (reżyseria, scenografia, montaż, kadr, ujęcie, scena, sekwencja) i gatunków filmowych (dramat, komedia, science-fiction, fantasy, kryminał, western, film sensacyjny, film przygodowy, film kostiumowy, film dla młodzieży).
 • rozpoznaje partykułę i wykrzyknik, określa ich funkcję w tekście;
 • odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych;
 • rozpoznaje bezosobowe formy czasownika: formy zakończone na -no, -to, konstrukcje z się; rozumie ich znaczenie w wypowiedzeniu oraz funkcje w tekście;
 • oddziela temat fleksyjny od końcówki;
 • świadomie dobiera synonimy i antonimy dla wyrażenia zamierzonych treści;
 • przekształca konstrukcję strony czynnej w bierną i odwrotnie;
 • przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie,
 • przekształca zdania w równoważniki zdań (w tym imiesłowowe) i odwrotnie;
 • rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, rozumie ich znaczenie  i poprawnie stosuje je we własnych tekstach;
 • tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach: plan, reklama, blurb (rekomendacja utworu), przepis, dedykacja, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka, tekst o charakterze argumentacyjnym;
 • rozróżnia współczesne formy komunikatów (np. e-mail, SMS) i odpowiednio się nimi posługuje, zachowując zasady etykiety językowej;
 • tworząc wypowiedzi pisemne, odwołuje się do lektur z etapu szkolnego  konkursu.

 

Lektury

      Etap szkolny

 

                Adam Mickiewicz: Romantyczność,

                       Adam Mickiewicz: Burza

 

                     Jarosław Iwaszkiewicz: Ikar

 

                   Małgorzata Musierowicz: Kwiat kalafiora

                       Ptasie sprawki  [animowany film krótkometrażowy], reż. Ralph Eggleston, USA 2000

 

 

 


Adam Mickiewicz - "Romantyczność"

Download
ballady-i-romanse-romantycznosc.pdf
Adobe Acrobat Document 353.6 KB

"Burza"

Zdarto żagle, ster prysnął, ryk wód, szum zawiei,

 

Głosy trwożnej gromady, pomp złowieszcze jęki,

 

Ostatnie liny majtkom wyrwały się z ręki,

 

Słońce krwawo zachodzi, z nim reszta nadziei.

 

 

 

Wicher z tryumfem zawył. a na mokre góry

 

Wznoszące się piętrami z morskiego odmętu

 

Wstąpił genijusz śmierci i szedł do okrętu,

 

Jak żołnierz szturmujący w połamane mury.

 

 

 

Ci leżą na pół martwi, ów załamał dłonie,

 

Ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada,

Ci modlą się przed śmiercią, aby śmierć odegnać.

 

 

Jeden podróżny śledział w milczeniu na stronie

 

I pomyślił: szczęśliwy, kto siły postrada,

 

Albo modlić się umie, lub ma z kim się żegnać.