Czarodziejka zwykłych rzeczy - czytamy wiersz Zbigniewa Herberta pt. "Pudełko zwane wyobraźnią


Cele lekcji:

 - poznasz postać poety,

- przeczytasz jego wiersz,

- wskażesz w wierszu epitety, przenośnie i porównania.


Zbigniew Herbert - polski poeta, eseista, dramaturg.  Z wykształcenia był ekonomistą , prawnikiem i filozofem. Urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie, zmarł 28 lipca 1998 roku w Warszawie.